İnsan Kaynakları

CHORO’nun Kaynağı

“Biz, çok sesliliğin getirdiği güzel tınının başarıya giden yolda bize eşlik edecek en iyi yol arkadaşı olduğuna inanıyoruz.”

CHORO, çalışanları ile birlikte sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda hizmet sunmayı amaçlıyor. Ülkesi, müşterileri, ortakları ve tedarikçileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefliyor.

Nelere Dikkat Ediyoruz?

CHOROnun hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için çalışırız. CHORO olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın CHOROnun bazı yetkinliklerine sahip olması önemlidir.

Takım Çalışması

İletişim

Yaratıcılık ve Girişimcilik

İnsiyatif Alabilme

Farklılıklara Uyum & Yönetme

İş Ortaklarına Duyarlılık

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili CHORO markaları tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.