Sosyal Sorumluluk

CHORO olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, var olma anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz. Bu bilinçle sahip olduğumuz değerlerin tümünü bize kazandıran ülkemizin ve dünyamızın, bir nebze güzelleşebilmesi, gelişebilmesi adına çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her projede, insan haklarına ve iş ahlakı kurallarına uyum sağlayarak dürüst bir şekilde ve insan odaklı davranıyoruz. Sanattan, eğitime, tarımdan, insanlığın kaderini değiştirecek teknolojilere kadar her türlü kurum, kuruluş ile projeler hazırlamaktan ve sosyal bilinç ile uygulamaktan geri durmuyoruz

Değer katan bir CHORO’yuz.

Sürdürülebilirliğe Değer Veriyoruz.

CHORO olarak nesillerden beri devam eden şirket geleneğimizde çevreye ve çevre bilincini geliştirmeye katkı sağlayacak projelere imza attık. Çünkü şirketimizin ve markalarımızın devamlılığının ancak temiz bir Dünya’da sürdürülebileceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlayışla, Geleceğin temiz ve güzel Dünya’sını çocuklarımıza ve bizden sonra yaşayacak tüm tabiata bırakmak istiyoruz.
Bu sebeple;
 • CHORO’da evrakların tümünü dijital olarak onaylanıyoruz. Atık oluşturabilecek hiçbir envanteri kullanmıyoruz.

 • Çevreye katkı sağlayan sivil toplum örgütlerini destekliyoruz.

 • Yatırımlarımızı projelendirirken doğaya zarar vermiyoruz.

Neler Yaptık?

 • Kurucumuz Enver AVCI tarafından Bahçelievler’de “Öğretmenler Parkı” olarak kullandırılmak üzere bir arsamız ilgili kurumlara bağışlandı.

 • Choro Grup Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından ilgili sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla çeşitli noktalarda hatıra ormanı yapımına destek olunması adına bağışlarda bulunuldu.

 • Tüm paydaşlarımıza moral olması adına, çevreyi koruma amacıyla kurulmuş vakıflar aracılığıyla bağışlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Eğitime Değer Veriyoruz.

Tüm insanların eğitime erişim hakkının olduğunu biliyoruz. Devletimizin eğitimde fırsat eşitliği ilkesine destek olmak amacıyla biz de CHORO olarak çalışmalar yürütüyoruz.  Ardahan ili Göle ilçesinde; devlet büyüklerimizin katkıları sayesinde Kurucumuz Enver AVCI’nın adını yaşatıyoruz.

Avcıoğlu A.Ş olarak, Lise ve Üniversite düzeyinde öğrencilerimize çeşitli burslar sağlıyoruz.

Enver AVCI İlkokulu başta olmak üzere, Anadolu’da bulunan çocuklarımızın elinden tutabilmek için;

 • Köy okullarına ses sistemi ve teknik altyapı kurulabilmesi amacıyla destekler sağlıyoruz.

 • Köy okullarında okuyan çocuklarımıza her yıl kitap, kıyafet desteği sağlıyoruz.

 • Köy okullarına kütüphane kurulması için inşaat malzemeleri tedariği sağlıyoruz.

Üniversitelerde bulunan ve iş hayatına atılmaya hazırlanan gençlerimiz için;

 • Mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlamak amacıyla konferans ve seminerler düzenliyoruz.

 • Üniversitelerde bulunan öğrenci topluluklarına sponsorluklar sağlıyoruz.

 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarıyla entegre bir şekilde mesleki tecrübeye dayalı çalışma modelleri geliştiriyoruz.